Imagination, spol. s r.o. | FAQ
283
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-283,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

FAQ

Vitajte v sekcii častých otázok týkajúcich sa dobrovoľných dražieb.

 

Pri výkone našej činnosti sa často stretávame s otázkami, ktoré priamo súvisia s výkonom dobrovoľnej dražby. Ponúkame Vám priamo odpovede na otázky, ktoré Vás môžu v súvislosti s výkonom dražby zaujímať.

1. Čo je dobrovoľná dražba?

 

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby. Dobrovoľná dražba môže byť aj neúspešná ak bola licitátorom ukončená z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie na kúpu predmetu dražby.

2. Prečo sa mám rozhodnúť práve pre dobrovoľnú dražbu?

 

Dražba je jediný spôsob, ktorý Vám ponúka speňaženie majetku rýchlo a bez zbytočných prieťahov. Iným spôsobom dražby predbieha dlhodobý a zložitý proces schvaľovaný súdom. Pri dodržaní všetkých zákonom stanovených lehôt môže dražba úspešne prebehnúť za 50-60 dní. Výhodou je, že nepotrebujete žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, prípadne iného štátneho orgánu, žiadny exekučný titul, to znamená žiadne súdne a správne nekonečné konania.

3. Platím poplatky za vykonanie dražby vopred?

 

Nie, poplatky sú hradené z výťažku dražby a hradí ich dlžník až po skončení výkonu dražby.

4. Som záložný veriteľ v druhom a ďalšom rade. Je problém vykonať v tomto prípade dražbu?

 

Nie, dražbu je možné navrhnúť i ako záložný veriteľ v ďalších radoch. Je nutné však postupovať v súlade so zákonom 527/2002 Z.z. a uspokojiť prednostných veriteľov pred Vami.

5. Som dlžníkom a hrozí mi dražba. Ako sa bude voči mne postupovať?

 

Navrhovateľ dražby spísal zmluvu s dražobnou spoločnosťou, kde sa konkrétne dohodli podmienky dražby a vyčíslila pohľadávka navrhovateľa dražby. Po spísaní zmluvy sa pristúpi k oznámeniu o obhliadke nehnuteľnosti znalom, ktorý presne podľa postupov ohodnotí nehnuteľnosť. Vyhotoví sa znalecký posudok, ktorý bude slúžiť ako podklad pre najnižšie podanie. Na základe znaleckého posudku sa vypíše Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, ktoré podľa zákona 527/2002 Z.z. obdržia zákonom stanovené inštitúcie a osoby.

6. Dostal som oznámenie o vykonaní obhliadky. Známi mi poradili, aby som to ignoroval a neumožnil obhliadku nehnuteľnosti znalcom.

 

V žiadnom prípade Vám neodporúčame ignorovať obhliadku. Znalec v oblasti ohodnocovania nehnuteľnosti obhliadku uskutoční i bez Vášho vpustenia. Znalecký posudok bude vychádzať iba z podkladov, ktoré má znalec k dispozícii. Nezohľadní sa prerábka, doplnky a pridaná hodnota interiéru nehnuteľnosti a cena bude pravdepodobne nižšia. Je mylné si namýšľať, že nevpustením znalca sa ďalej nepokračuje v dražbe. Sami sa zbytočne pripravíte o časť ceny nehnuteľnosti. Vyhotovený znalecký posudok je následne zaslaný i Vám.

7. Som dlžníkom, môžem požiadať o upustenie od dražby?

 

Od dražby upúšťa dražobná spoločnosť vo väčšine prípadov na základe navrhovateľa dražby. Pokiaľ ste dlžníkom, uhradením pohľadávky veriteľovi a navrhovateľovi dražby je dražobná spoločnosť podľa zákona 527/2002 Z.z. povinná odstúpiť od výkonu dobrovoľnej dražby.

8. Oplatí sa mi spolupracovať s dražobnou spoločnosťou?

 

URČITE! Tu kladieme vysoký dôraz na vzájomnú spoluprácu. Nespoluprácou sa zbytočne vystavujete stresu a nepohode. Cena nehnuteľnosti môže vďaka neochote spolupracovať predstavovať nižšiu hodnotu a tým i výťažok dražby bude nižší. Je v záujme dražobnej spoločnosti vysporiadať pohľadávky k prospechu všetkých zúčastnených strán a k spokojnosti ako navrhovateľa, tak i vlastníka draženej nehnuteľnosti alebo hnuteľnosti.

9. Kde sa dozviem, či skutočne bola na moju nehnuteľnosť vypísaná dražba?

 

Proces dobrovoľnej dražby prechádza jednotlivými fázami (oznámenie o obhliadke znalcom až po licitovanie licitátorom). Na základe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe notár zaregistruje oznámenie do centrálneho registra dražieb www.notar.sk.

V centrálnom registri dražieb je možné si skontrolovať, či nehnuteľnosť je predmetom dražby. Okrem iného Oznámenie o dobrovoľnej dražbe obdržíte i Vy a ďalšie inštitúcie určené zákonom 527/2002 Z.z.

10. Kde je možné si pozrieť vaše aktuálne dražby?

 

Naše dražby sú zverejňované notárskym centrálnym registrom dobrovoľných dražieb priamo TU.

Naša stránka poskytuje ucelený prehľad aktuálnych dražieb i dražieb konaných v minulosti priamo na úvodnej stránke spoločnosti www.imagination.sk, kliknutím na linky dražieb v pravej časti obrazovky.

Od júna 2010 poskytujeme zoznam aktuálnych dražieb i prostredníctvom sociálnej siete TWITTER. Staňte sa i Vy našim fanúšikom a sledujte aktuálne dianie TU.

Nenašli ste odpoveď na otázky, ktoré Vás zaujímajú? V tom prípade nás neváhajte prosím kontaktovať.