0950 44 66 66 info@imagination.sk

ISO certifikáty

V máji 2018 sme úspešné implementovali systém manažérstva kvality ISO, ktorý je garanciou tej najvyššej kvality nami poskytovaných služieb.