0950 44 66 66 info@imagination.sk

Referencie

Spokojnosť s našimi službami a ochota sa k nám vracať sú najdôležitejším meradlom úspešnosti našej spoločnosti. Vážime si dôveru všetkých našich partnerov a veríme, že sa bude na už vybudovaných základoch ďalej rozširovať.

So spoločnosťou Imagination spolupracujeme od r. 2010, pričom počas obdobia našej spolupráce neevidujeme žiadne skutočnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť našu spoluprácu. Vykonávané činnosti sú na profesionálnej úrovni.

Ing. Štefan Zelenay

Tatra banka, a.s.

Spoločnosť Imagination nám pomohla v riešení dlhotrvajúceho problému s neplatičom v našom bytovom dome, prostredníctvom vykonania dobrovoľnej dražby a následného uspokojenia našich pohľadávok voči tomuto dlžníkovi.

Mária Gocianová

predseda spoločenstva vlastníkov

Týmto potvrdzujem spoluprácu so spoločnosťou Imagination, s.r.o. z Partizánskeho, ktorá nám poskytuje svoje služby od roku 2011 v oblasti poradenstva, realitnej činnosti a dobrovoľných dražieb.

Ing. Ján Dobrovodský

Bytos, s.r.o.

S dražobnou spoločnosťou Imagination, spol. s r. o. spolupracujeme na profesionálnej úrovni od roku 2009. Vďaka profesionálnemu prístupu dražobníka máme vysoké percentá úspešného predaja našich pohľadávok a do dnešného dňa nebola žiadna dražba vyhlásená za neplatnú. Na základe týchto ukazovateľov plánujeme spoluprácu aj v nasledujúcom období.

Jozef Bóka

Financ Partners, s.r.o.

Na základe zmlúv o dobrovoľných dražbách podľa zákona č. 527/2002 Z.z. spolupracujeme s firmou Imagination, s.r.o. od roku 2010 a do dnešného dňa neevidujeme žiadne negatívne skutočnosti, ktoré by narušili našu vzájomnú spoluprácu. Vzhľadom na doterajšie výsledky preto rátame s pokračovaním našej vzájomnej spolupráce.

Dr. Pavol Dorman

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske