0950 44 66 66 info@imagination.sk

Imagination

ideal partner for business
since 2008

Spoločnosť Imagination

Vznikla v júni 2008 ako reakcia na stále sa zvyšujúce požiadavky klientov. Prioritne sa zaoberáme predajom a prenájmom realít so zameraním na dobrovoľné dražby a s nimi spojené realitné obchodovanie, správou pohľadávok a právnym poradenstvom v tejto oblasti.

Svojím prístupom v oblasti sprostredkovania predaja majetku, či už formou dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom a v oblasti právnych služieb chceme pôsobiť ako jeden z lídrov na trhu.

Spoločnosť Imagination

Vznikla v júni 2008 ako reakcia na stále sa zvyšujúce požiadavky klientov. Prioritne sa zaoberáme predajom a prenájmom realít so zameraním na dobrovoľné dražby a s nimi spojené realitné obchodovanie, správou pohľadávok a právnym poradenstvom v tejto oblasti.

Svojím prístupom v oblasti sprostredkovania predaja majetku, či už formou dobrovoľnej dražby alebo priamym predajom a v oblasti právnych služieb chceme pôsobiť ako jeden z lídrov na trhu.

Imagination, s.r.o.

Dlhoročné skúsenosti

Transparentnosť

Profesionálna kvalita

Individuálny prístup

Komplexné riešenie

Imagination, s.r.o.

Transparentnosť

Individuálny prístup

Dlhoročné skúsenosti

Profesionálna kvalita

Komplexné riešenie

Dobrovoľné dražby

Zobraziť ponuku

Predaj realít

Zobraziť ponuku

Prenájom realít

Zobraziť ponuku

Kvalita na prvom mieste

V máji 2018 sme úspešné implementovali systém manažérstva kvality ISO, ktorý je garanciou tej najvyššej kvality nami poskytovaných služieb.

Je to pre nás výzva i záväzok ďalej rásť a ponúkať stále komplexnejšie riešenia pre našich klientov.

Kvalita na prvom mieste

V máji 2018 sme úspešné implementovali systém manažérstva kvality ISO, ktorý je garanciou tej najvyššej kvality nami poskytovaných služieb.

Je to pre nás výzva i záväzok ďalej rásť a ponúkať stále komplexnejšie riešenia pre našich klientov.

Imagination, s.r.o.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO/IEC 27001

CERTIFIED

Imagination, s.r.o.

ISO 14001

ISO/IEC 27001

ISO 9001

OHSAS 18001

CERTIFIED

Referencie a partneri

Vaša spokojnosť je náš cieľ

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a prispôsobujeme sa jeho specifickým požiadavkám. V našej práci veríme v seriózne, jasné a jednoduché pravidlá, ktoré pre klienta zabezpečia ničím nerušenú cestu k dohodnutému cieľu a jeho maximálnej spokojnosti.

So spoločnosťou Imagination spolupracujeme od r. 2010, pričom počas obdobia našej spolupráce neevidujeme žiadne skutočnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť našu spoluprácu. Vykonávané činnosti sú na profesionálnej úrovni.

Ing. Štefan Zelenay

Tatra banka, a.s.

Spoločnosť Imagination nám pomohla v riešení dlhotrvajúceho problému s neplatičom v našom bytovom dome, prostredníctvom vykonania dobrovoľnej dražby a následného uspokojenia našich pohľadávok voči tomuto dlžníkovi.

Mária Gocianová

predseda spoločenstva vlastníkov